Peterschap nieuwe scheidsrechters

Beste collega,

Zoals je allicht reeds weet start op 22 september de cursus voor kandidaat scheidsrechters.
Alhoewel het niet waarschijnlijk is dat er in Wetteren een cursus zal gegeven worden zijn er toch een groot aantal inschrijvingen waardoor de omliggende Vriendenkringen over niet voldoende Peters zullen kunnen beschikken.


De geslaagde kandidaten fluiten hun eerste wedstrijden vanaf 20 oktober met maximaal 3 te volgen wedstrijden met een beperkte verplaatsing.


Leden van Kon. SVK Wetthra die wensen bij te dragen aan de opleiding van een kandidaat dienen contact op te nemen met Eric Van Damme (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 09 369 64 48 - 0478 36 25 29) of de peterverantwoordelijke van je Vriendenkring Erwin Ceriez (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Dit item komt ook ter sprake op de volgende ledenbijeenkomst op 5 oktober 2018.

mvg.
i.o. Bureau Arbitrage
Erwin C.