02-11-2020: Update corona COVID-19

 

VOETBALLEN IN CORONATIJDEN

Het lijkt erop dat het Coronavirus nog een tijdje blijft hangen. We geven jullie graag de algemene competitieregels, de laatste nieuwsupdates, ons coronaprotocol, veiligheidsvoorschriften, coronaproof oefenstof en handige tools om veilig te blijven voetballen. Deze webpagina wordt steeds up to date gehouden, je kan hier met andere woorden steeds terecht voor alle laatste nieuwsupdates, veelgestelde coronavragen en documentatie.

Het Coronavirus heeft ons nog steeds stevig in de greep. Voetbal Vlaanderen volgt de situatie op de voet en doet haar uiterste best om alle geldende regels zo goed mogelijk te vertalen naar het voetbalveld. In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden. Elke club informeert zich dus ook best over de geldende maatregelen binnen haar desbetreffende stad/gemeente en provincie.

Covid-19 wint weer aan kracht en dat leert ons dat we moeten doorzetten. We moeten ons allemaal aan de maatregelen en protocollen houden, in het belang van eenieders gezondheid. We danken onze clubs, ouders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers, … voor al hun inzet. We zien heel veel clubs die alles in het werk stellen om zo coronaproof mogelijk voetbalactiviteiten te organiseren. We zijn er ons van bewust dat dit veel tijd en energie vraagt. Maar we moeten doorzetten. Allen moeten we samen onze verantwoordelijkheid nemen om ons voetbal en onze gezondheid, te beschermen.

Na een nieuw uitvoerig debat, rekening houdend met de informatie die tot op dit ogenblik tot bij ons kwam, naam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen in de zitting van 28 oktober 2020 volgende beslissing met betrekking tot de voetbalorganisatie in Vlaanderen:

LAAT ONS SAMEN HET VIRUS VERSLAAN!

Bekijk hier het webinar over “Voetballen in coronatijden” voor clubmedewerkers, spelers, trainers, bestuurders, vrijwilligers, scheidsrechters, ouders, supporters, … .