VERBOND DER OOSTVLAAMSE SCHEIDSRECHTERSVERENIGINGEN

DOEL:

Het doel van het verbond is een overlegplatform te bieden aan diverse - bij de KBVB aangesloten -  scheidsrechters van Oost-Vlaanderen in hun streven naar samenwerking, en het bevorderen van de communicatie en onderlinge verstandhouding van de scheidsrechters en scheidsrechtersverenigingen in Oost-Vlaanderen.
Het bewerkstelligen van een imagoverbetering van de arbitrage in Oost-Vlaanderen.  Het bevorderen van de solidariteit tussen de diverse aangesloten scheidsrechters en scheidsrechters- vriendenkringen door het oprichten van een solidariteitsfonds dat zal fungeren om in de mate van het mogelijke aan de aangesloten leden hulp, steun, begeleiding en bijstand te bieden op sociaal, moreel en materieel vlak.

BESTUUR: 

Voorzitter  VAN VAERENBERGH Beau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Kon. Also (4917)
Ondervoorzitter  VAN DEN KERCKHOVE Jean-Pierre  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Kon. W.A.S.O. (4116)
Secretaris  VAN DE MAELE Johan

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Kon. VK Scheidsr. Oud.-Ronse (7546)
Schatbewaarder  VAN DE WINCKEL Frans

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Commissaris  ERAUW Patrick This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Kon. SVK Wetthra (6617)
Commissaris  PERSIJN Piet  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  KVS Gewest Gent
Commissaris DEROOVER Geert  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Gezo (7720)
Afgevaardigde P.S.C.  VAN DAMME Eric This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Ere-Voorzitter  VAN HERZEELE André This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 


 

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Provinciaal bondsgebouw van de K.B.V.B., provincie Oost-Vlaanderen, Sluisweg 1 (Blue Towers), 9000 Gent.

Inschrijven kan via de vriendenkring, of door rechtstreeks te storten op het rekeningnummer (143-0603865-44) van het fonds met volgende vermeldingen: 

Aan: Verbond Oost-Vl. Scheidsr.Vriendenkringen, Waregemseweg 165, 9790 Wortegem-Petegem de tekst "lidgeld + jaartal"